Carnavalsdata

Men kan zich de vraag stellen waarvan het tijdstip waarop carnavalzondag valt, afhankelijk is. Wel, het antwoord is vrij eenvoudig, Pasen. Carnavalszondag valt dus altijd 7 weken voor Pasen, of m.a.w. 7 x 6 weken = 42 werkdagen, min de maandag en de dinsdag na carnavalszondag, dus de 40 vastendagen. Pasen valt altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na 21 maart (de zogenaamde lente-evening). Halfvasten valt 4 weken na carnavalzondag.
Jaar Carnavalszondag Halfvasten
2012 19-2-2012 18-3-2012
2013 10-2-2013 10-3-2013
2014 2-3-2014 30-3-2014
2015 15-2-2015 15-3-2015
2016 7-2-2016 6-3-2016
2017 26-2-2017 26-3-2017
2018 11-2-2018 11-3-2018
2019 3-3-2019 31-3-2019
2020 23-2-2020 22-3-2020
2021 14-2-2021 14-3-2021
2022 27-2-2022 27-3-2022
2023 19-2-2023 19-3-2023
2024 11-2-2024 10-3-2024
2025 2-3-2025 30-3-2025
2026 15-2-2026 15-3-2026
2027 7-2-2027 7-3-2027
2028 27-2-2028 26-3-2028
2029 11-2-2029 11-3-2029

Interessante links

1956 de oprichting

Het eerste initiatief tot oprichting van een carnavalsvereniging in Mook werd genomen tijdens een spontaan tot stand gekomen gekostumeerd feestje in Café Wim Thissen aan de Kerkstraat, vlakbij de kerk. Waar momenteel de residentie van Dr. Fokke gelegen is. Hieraan werd deelgenomen door een grote groep, voornamelijk mannelijke personen en hoofdzakelijk vaste klanten van voornoemd café. Dit feestje werd georganiseerd tijdens een van de carnavalsdagen van 1956. Men was het er algemeen over eens dat wat in Gennep kon, (die reeds enkele jaren draaiden) en Middelaar (die in dat jaar waren gestart), dat in Mook ook moest kunnen. Van deze oorspronkelijke groep bleven uiteindelijk slechts drie man over, die doorzetten, te weten: Grad Gerrits, Tien Stenders en Wim van de Nieuwenhuizen. Velen stelden zich beschikbaar als kandidaat voor de Raad van Elf, maar het duurde nog tot het najaar (in ons briefhoofd staat vermeld 11-11-’56 maar helemaal zeker zijn we daar niet van, hoewel ook niet van het tegendeel, dus we gaan er voorlopig maar van uit dat dat de juiste datum is) eer het tot een oprichtingsvergadering kwam. Inmiddels was het aantal kandidaten tot beneden het minimum geslonken. De vergadering werd geschorst en aan de tap werd de Raad van Elf bij elkaar “geronseld”. Op een volgende vergadering van de nieuwbakken Raad van Elf werd besloten dat Bart Roeloffs onze eerste prins zou worden. Omdat Bart ook al deel uitmaakte van de Raad, was hier dus een vacature vrij. die echter niet meer werd aangevuld, zodat we dat eerste jaar dus met een raad van tien zijn gestart. Er werd een voorlopig bestuur gevormd waarvan Bart Roelofs voorzitter werd en Karel Janssen secretaris, terwijl Tien Poelen de functie van penningmeester op zich nam. Dos Thijssen werd toegevoegd, deze wilde echter het eerste jaar nog niet in de Raad. De naam “De Heikneuters” werd voor het eerst genoemd door Tien Poelen. De eerste kostuums, cape’s waren van voeringsatinet, grijs met geel gevoerd. De Prins had een zwarte cape met witte voering, een zwart vlinderdasje van velours-chiffon. Het geheel werd vervaardigd door Karel Janssen. Ieder bracht van zichzelf een zwarte broek en wit overhemd mee, alsmede zwarte schoenen. De steken konden Karel Janssen en Jan Willems voordelig op de kop tikken bij Puck Bakker op de Van Welderenstraat in Nijmegen en waren van dezelfde kleur als de cape’s. Deze kostuums werden door de heren raadsleden uit eigen zak betaald, waarschijnlijk hebben ze daarvoor een bedrag van 25 gulden per persoon moeten ophoesten. En dat in die tijd! Het eerste optreden van de vereniging was tijdens het Prinsenbal op zaterdag 23 februari 1957.